فرزانه ابراهیمی

بارمان تجارت ماد

44%
نام :

فرزانه ابراهیمی

نام تجاری :

بارمان تجارت ماد

کد کاربری :

f24-12909

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بارمان تجارت ماد صادرات محصولات پتروشیمی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

صادرات محصولات پتروشیمی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید