فرزانه ابراهیمی (بارمان تجارت ماد) - 12909

فرزانه ابراهیمی

بارمان تجارت ماد

44%
جزئیات...
نام :

فرزانه ابراهیمی

نام تجاری :

بارمان تجارت ماد

کد کاربری :

f24-12909

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بارمان تجارت ماد صادرات محصولات پتروشیمی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

صادرات محصولات پتروشیمی

×