چت

برزین فولاد آریا (صالحی) - 12908

نام شرکت :

برزین فولاد آریا

نام مدیر عامل :

صالحی

کد کاربری :

f24-12908

وب سایت : https://t.me/barzinfoolad
ایمیل :

barzinfolad@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

14009312882

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

411665483995

شماره ثبت :

494

توضیحات :

برزین فولاد آریا تهیه انواع ورق های فولاد مبارکه ، سبا ،اکسین ،کاویان ،فولاد غرب ،هفت الماس، تاراز و ... فروش پروفیل 90*90 و 80*40 و انواع پروفیل Z https://t.me/barzinfoolad

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه مبارکه

کدپستی :

8481154189

تلفن :

03152406007

تعداد پرسنل :

4

کدپستی :

8481154189

توضیحات :

مبارکه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

فولا مبارکه

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

پروفیل 90*90 ضخامت 3. 2/5. 3/2 پروفیل 40*80 ضخامت 2. 2/3. 2/5 پروفیل 20*20 ضخامت 2. 2/5 پروفیل 30*60 ضخامت 2/5. 2. 3 پروفیل 40*40 ضخامت 2. 2/5 ستونی 135*135 ضخامت 2/8-3-4-5

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

فولادمبارکه ،تاراز ،شهرکرد ،هفت الماس، کاشان ،دشتستان ،روی اندود

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

فولادمبارکه، فولادغرب، هفت الماس، چین، کره

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

کویل فولاد مبارکه،توان آور،چین

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

فولاد مبارکه، سبا ،اکسین ،کاویان ،گیلان ،قطعات

×