محمد کاظمی (پیمانکاری) - 12890

محمد کاظمی

پیمانکاری

37%
جزئیات...
نام :

محمد کاظمی

نام تجاری :

پیمانکاری

کد کاربری :

f24-12890

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکار

×