چت

افشین غفاری (لوله سپاهان) - 12884

نام :

افشین غفاری

نام تجاری :

لوله سپاهان

کد کاربری :

f24-12884

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لوله سپاهان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله آبرسانی

×