سیدجلال حسینی (شرکت جهش کارا غرب) - 12876

سیدجلال حسینی

شرکت جهش کارا غرب

44%
جزئیات...
نام :

سیدجلال حسینی

نام تجاری :

شرکت جهش کارا غرب

کد کاربری :

f24-12876

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت جهش کارا غرب پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

شرکت جهش کارا غرب پیمانکاری

×