نام :

توفیق

نام تجاری :

آهن فروشی صداقت

کد کاربری :

f24-12870

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش تیر آهن 09133472497

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،سيرجان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید توفیق

مشاهده بیشتر