چت

آگهی های خرید تکنو کراشر (محرم زاده) - 12868

فلزات آلیاژی
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار گرد mo40

خریدار گرد mo40 قطر 360 و طول 1570 به مقدار 4 تن هستیم.

ورق گرم (سیاه) لوله صنعتی تیرآهن قوطی ستونی میلگرد ساده نبشی
02 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار نبشی و تیرهاش و ورق گرم و پولکی و لوله و شفت آلیاژی و قوطی

خریدار نبشی و تیرهاش و ورق گرم و پولکی و لوله و شفت آلیاژی و قوطی با مشخصات زیر هستیم. شفت mo40 تعداد 7 عدد شفت ck45 تعداد 8 عدد لوله 400 *350 * 300 تعداد 6 ش ...

نبشی
05 دی، 1400 2 سال پیش

خرید نبشی

خریدار نبشی با مشخصات زیر سایز 6 شاخه 6 متری به تعداد 40 شاخه سایز 10 شاخه 6 متری به تعداد 5 شاخه

ورق گرم (سیاه)
05 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با مشخصات زیر ورق 10 میل ابعاد 2/10 * 6 میل بدون موج به تعداد 4 برگ ورق 6 میل 6 متری به میزان 12 برگ

لوله صنعتی
05 دی، 1400 2 سال پیش

خرید لوله

خریدار لوله به قطر 22 سانت و ضخامت 10 تا 12 میل به طول 6 متر هستیم.

تولیدات و مصنوعات فلزی
05 دی، 1400 2 سال پیش

خرید تسمه

خریدار تسمه با مشخصات زیر: تسمه 10 میل عرض 14 سانت طول 6 متری به میزان 2 شاخه تسمه 10 میل عرض 16 سانت طول 6 متری به میزان 2 شاخه تسمه 8 میل عرض 4 ...

تیرآهن
05 دی، 1400 2 سال پیش

خرید تیرآهن 24

خریدار تیرآهن 24 شاخه ی 6 متری به میزان 3 شاخه می باشیم.

تیرآهن هاش
05 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار تیر هاش

خریدار تیرآهن هاش 16 شاخهی 6 متری یا 12 متری به میزان 4 شاخه هستیم

×