نام شرکت :

تکنو کراشر

نام مدیر عامل :

محرم زاده

کد کاربری :

f24-12868

وب سایت :

https://teknocrusher.com/?lang=fa

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تکنو کراشر تاسیسات و دستگاه https://teknocrusher.com/?lang=fa

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تکنو کراشر تاسیسات و دستگاه https://teknocrusher.com/?lang=fa

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید تکنو کراشر

مشاهده بیشتر