نام شرکت :

شرکت پرتوحساب هونامیک

نام مدیر عامل :

خانم پرتوی

کد کاربری :

f24-12867

وب سایت :

-

ایمیل :

info@hunamikacc.ir

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت پرتوحساب هونامیک خدمات حسابرسی و مالیاتی شرکتهای آهن و فولاد https://www.hunamikacc.ir/

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت پرتوحساب هونامیک خدمات حسابرسی و مالیاتی شرکتهای آهن و فولاد https://www.hunamikacc.ir/ انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید