چت

نورالدهر (شرکت نوآفرین صنعت) - 12857

نورالدهر

شرکت نوآفرین صنعت

50%
جزئیات...
نام :

نورالدهر

نام تجاری :

شرکت نوآفرین صنعت

کد کاربری :

f24-12857

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت نوآفرین صنعت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

برش cnc

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

×