نام :

رضا ملک محمدی

نام تجاری :

فولاد میشل

کد کاربری :

f24-12833

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166154512
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فولاد میشل تامین کننده انواع فولادهای آلیاژی .ck 45--- mo 40 -- vcn 02166154512

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فولاد میشل تامین کننده انواع فولادهای آلیاژی .ck 45--- mo 40 -- vcn 02166154512

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی رضا ملک محمدی

مشاهده بیشتر