رضایی

خریدار ضایعات آهن

53%
نام :

رضایی

نام تجاری :

خریدار ضایعات آهن

کد کاربری :

f24-12825

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار ضایعات آهن و مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

ايلام ،ايلام

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید رضایی

مشاهده بیشتر