فولاد بافق یزد (آقای ابوئی) - 12816

فولاد بافق یزد

آقای ابوئی

27%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد بافق یزد

نام مدیر عامل :

آقای ابوئی

کد کاربری :

f24-12816

وب سایت :

http://www.b-misco.com/fa/

ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×