آگهی های خرید کیانی - 12808

تولیدات و مصنوعات فلزی
22 آذر، 1400 2 سال پیش

خرید داکت فلزی

خریدار داکت فلزی درب دار عرض پنج تا شش سانت و عمق حدود پنج تا شش سانتی متر به میزان 6 متر هستم.

×