نام شرکت :

کارخانه

نام مدیر عامل :

مهدوی

کد کاربری :

f24-12792

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شمش منیزیوم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،گلپايگان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

اصفهان ،گلپايگان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولیدی شمش آلیاژی آلومنیوم

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شمش منیزیوم

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید کارخانه

مشاهده بیشتر