چت

مهدی (ضایعات و قراضه مهدی) - 12777

نام :

مهدی

نام تجاری :

ضایعات و قراضه مهدی

کد کاربری :

f24-12777

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،زنجان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

مشخصات:

خرید و فروش ضایعات

×