محسن محسنی (تک صنعت) - 12761

محسن محسنی

تک صنعت

44%
جزئیات...
نام :

محسن محسنی

نام تجاری :

تک صنعت

کد کاربری :

f24-12761

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تک صنعت تولید کننده قطعات خودرو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید قطعات خودرو

×