علی شهیدی - 12760

نام :

علی شهیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12760

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مشاوره خرید و فروش آهن و فولاد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مشاوره خرید و فروش آهن و فولاد

×