ابراهیم زاده (ابتکار سازه) - 12735

ابراهیم زاده

ابتکار سازه

44%
جزئیات...
نام :

ابراهیم زاده

نام تجاری :

ابتکار سازه

کد کاربری :

f24-12735

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ابتکار سازه تولید سازه های سبک

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید سازه های سبک گالوانیزه

×