نام :

رضا نصر

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12727

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری و رول بازکنی تامین ورق روغنی 09394247184

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برشکاری و رول بازکنی

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش رضا نصر

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید