چت

یوسف رمضانی (فلز صبا) - 12715

نام :

یوسف رمضانی

نام تجاری :

فلز صبا

کد کاربری :

f24-12715

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بابلسر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×