چت

یزدی (ترانسفورماتور) - 12713

نام :

یزدی

نام تجاری :

ترانسفورماتور

کد کاربری :

f24-12713

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ترانسفورماتور

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

×