محمد جواد آسایش (کاردان صنعت هرمز) - 12708

محمد جواد آسایش

کاردان صنعت هرمز

44%
جزئیات...
نام :

محمد جواد آسایش

نام تجاری :

کاردان صنعت هرمز

کد کاربری :

f24-12708

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کاردان صنعت هرمز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

بوشهر ،بوشهر

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکاری و ساخت و ساز

×