محمد جواد آسایش

کاردان صنعت هرمز

44%
نام :

محمد جواد آسایش

نام تجاری :

کاردان صنعت هرمز

کد کاربری :

f24-12708

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کاردان صنعت هرمز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

بوشهر ،بوشهر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پیمانکاری و ساخت و ساز

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید محمد جواد آسایش

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید