مهام تجارت هیوا (مهدی فرد احمدی) - 12688

مهام تجارت هیوا

مهدی فرد احمدی

51%
جزئیات...
نام شرکت :

مهام تجارت هیوا

نام مدیر عامل :

مهدی فرد احمدی

کد کاربری :

f24-12688

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 66765715 ، 0216676515
شناسه ملی :

14005799076

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

1115588317

شماره ثبت :

490962

توضیحات :

مهام تجارت هیوا وارد کننده تجهیزات صنعتی از قبیل : تیغ اره و الکترو پمپ و .... 0216676515

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مهام تجارت هیوا وارد کننده تجهیزات صنعتی از قبیل : تیغ اره و الکترو پمپ و .... 0216676515

×