چت

لیلا رضایی (گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)) - 12681

لیلا رضایی

گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

44%
جزئیات...
نام :

لیلا رضایی

نام تجاری :

گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

کد کاربری :

f24-12681

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09383352258
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×