نام :

مجید رحیمی

نام تجاری :

majid222

کد کاربری :

f24-12662

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین لوله گازرسان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

لوله کشی گاز

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید مجید رحیمی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید