مجید رحیمی (majid222) - 12662

نام :

مجید رحیمی

نام تجاری :

majid222

کد کاربری :

f24-12662

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین لوله گازرسان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

لوله کشی گاز

×