کریمی

کمپانی هابیکا کردستان عراق

44%
نام :

کریمی

نام تجاری :

کمپانی هابیکا کردستان عراق

کد کاربری :

f24-12657

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کمپانی هابیکا کردستان عراق 9647704553016+

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،سنندج دفتر کردستان عراق

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید کریمی

مشاهده بیشتر