امیرمسعود برات پور (برات پور) - 12647

امیرمسعود برات پور

برات پور

44%
جزئیات...
نام :

امیرمسعود برات پور

نام تجاری :

برات پور

کد کاربری :

f24-12647

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×