سجاد جالو

ایده گستران مهتاب

49%
نام :

سجاد جالو

نام تجاری :

ایده گستران مهتاب

کد کاربری :

f24-12630

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ایده گستران مهتاب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید سجاد جالو

مشاهده بیشتر