آهن آلات اصفهان نوربخش

نوربخش

61%
جزئیات...

اعلام موجودی آهن آلات اصفهان نوربخش (نوربخش) - 12622

تیرآهن (IPE)
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 24 مرداد (کد : 72116)

✅فروش انواع تیرآهن.زنبوری.هاش ✅به صورت جزئی وظرفیت ✅ارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته ✅09131669022 نوربخش📱

لوله داربستی
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 24 مرداد (کد : 72114)

✅فروش انواع لوله داربستی درسایز وطول مختلف ✅به صورت جزئی وظرفیت ✅ارسال به سراسر کشور و صادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته ۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

نبشی
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی نبشی 24 مرداد (کد : 72112)

✅فروش انواع نبشی وناودانی.سپری بصورت جزئی وظرفیت ✅ارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ بصورت تماس وثبت سفارش24ساعت شبانه روز 09131669022 نوربخش📱

پروفیل
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 24 مرداد (کد : 72059)

✅فروش انواع قوطی وپروفیل وستونی.زد درسایزهای مختلف بصورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته 09131669022 نوربخش📱

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

فروش ورق گرم (سیاه) 24 مرداد (کد : 72054)

✅فروش انواع ورق سیاه ST37وST52 رول وشیت_____در ابعادمختلف بصورت جزئی وظرفیت ✅ارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته 09131669022 نوربخش📱

ورق گالوانیزه و رنگی
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 مرداد (کد : 72053)

فروش انواع ورق گالوانیزه و رنگی.کرکره.آبرو به صورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسر کشور و صادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته ۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

میلگرد آجدار
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 مرداد (کد : 72051)

✅فروش انواع میلگردآجدار.کلاف.خاموت.حرارتی بصورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ وثبت سفارش ازطریق تماس 09131669022نوربخش📱

شمش و تختال
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی شمش و تختال 24 مرداد (کد : 72046)

✅فروش انواع شمش فولادی5SP-3SP ارسال به سراسر کشور و صادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته ۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

انواع توری
13 شهریور، 1402 3 هفته پیش

فروش انواع توری 24 مرداد (کد : 72045)

✅فروش انواع توری حصاری.مرغی.مش گابیون و...... ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته ۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

تیرآهن (IPE)
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 21 خرداد (کد : 61646)

✅فروش انواع تیرآهن.زنبوری.هاش به صورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور09131669022 نوربخش📱

لوله داربستی
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 21 خرداد (کد : 61645)

✅فروش انواع لوله داربستی درسایز وطول مختلفبه صورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسر کشور و صادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته ۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

نبشی
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 21 خرداد (کد : 61643)

✅فروش نبشی وناودانی.سپری بصورت جزئی وظرفیت. ✅ارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ بصورت تماس وثبت سفارش24ساعت شبانه روز 09131669022 نوربخش📱

ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 خرداد (کد : 61641)

✅فروش انواع ورق سیاه ST37 رول وشیت_____در ابعادمختلف بصورت جزئی وظرفیت✅ارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور 09131669022 نوربخش📱

قوطی ستونی
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 21 خرداد (کد : 61639)

✅فروش انواع قوطی وپروفیل وستونی فولادی درسایزهای مختلف بصورت جزئی وظرفیتارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور09131669022 نوربخش📱

ورق گالوانیزه و رنگی
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 21 خرداد (کد : 61636)

✅فروش انواع ورق کرکره.آبرو.پروفیل زد به صورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسر کشور و صادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

میلگرد آجدار
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 خرداد (کد : 61632)

✅فروش انواع میلگردآجدار.کلاف.خاموت.حرارتی بصورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ وثبت سفارش ازطریق تماس09131669022 نوربخش📱

شمش و تختال
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 21 خرداد (کد : 61629)

✅فروش انواع شمش فولادی 5SP-3SP ارسال به سراسر کشور و صادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

انواع توری
19 تیر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی انواع توری 21 خرداد (کد : 61628)

✅فروش انواع توری حصاری.مرغی.مش گابیون و......ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

لوله داربستی
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 15 فروردین (کد : 56655)

✅فروش انواع لوله داربستی درسایز وطول مختلف به صورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسر کشور و صادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

تیرآهن (IPE)
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 15 فروردین (کد : 56654)

✅فروش انواع تیرآهن.زنبوری.هاشبصورت جزئی وظرفیتارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور 09131669022 نوربخش📱

انواع توری
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی انواع توری 15 فروردین (کد : 56653)

✅فروش انواع توری حصاری.مرغی.مش گابیون و......ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

ورق گرم (سیاه)
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 فروردین (کد : 56652)

✅فروش انواع تسمه های نوردی تسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۶ میلتسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۸ میلتسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۱۰ میلتسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۱۲ میلتسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۱۵ میل✅آماده بارگیری وتحویل سریع بار 📱09131669022 نوربخش

شمش و تختال
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 15 فروردین (کد : 56651)

✅فروش انواع شمش فولادی5SP,3SP ارسال به سراسر کشور و صادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

میلگرد آجدار
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 15 فروردین (کد : 56648)

✅فروش انواع میلگردآجدار.کلاف.خاموت.حرارتی بصورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ وثبت سفارش ازطریق تماس09131669022 نوربخش📱

پروفیل z(پرلین)
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 15 فروردین (کد : 56647)

✅فروش انواع پروفیل زد.کرکره.آبرو به صورت جزئی وظرفیت ارسال به سراسر کشور و صادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ به صورت تماس وثبت سفارش ۲۴ ساعته۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

پروفیل
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 15 فروردین (کد : 56646)

✅فروش انواع قوطی وپروفیل وستونی فولادی درسایزهای مختلف بصورت جزئی وظرفیتارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور09131669022 نوربخش📱

ورق گرم (سیاه)
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 فروردین (کد : 56644)

✅فروش انواع ورق سیاه ST37 رول وشیت_____در ابعادمختلف بصورت جزئی وظرفیت✅ارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور 09131669022 نوربخش📱

ورق گالوانیزه و رنگی
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 15 فروردین (کد : 56643)

✅فروش انواع ورق گالوانیزه روغنی ورنگی به صورت جزئی وظرفیتارسال به سراسرکشور وصادرات✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ وثبت سفارش ازطریق تماس۰۹۱۳۱۶۶۹۰۲۲ نوربخش📱

نبشی
19 فروردین، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 15 فروردین (کد : 56642)

✅فروش نبشی وناودانی.سپری بصورت جزئی وظرفیت.✅ارسال به سراسرکشور وصادرات ✅ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور ✅پاسخ بصورت تماس وثبت سفارش24ساعت شبانه روز 09131669022 نوربخش📱

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1401 9 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 آبان (کد : 47127)

✅فروش انواع تسمه های نوردی تسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۶ میل تسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۸ میل تسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۱۰ میل تسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۱۲ میل تسمه عرض ۲۰ و ضخامت ۱۵ میل ✅آماده بارگیری وتحویل سریع بار 📱09131669022 نوربخش

×