آگهی های خرید حیدری لکی - 12617

پروفیل
10 بهمن، 1401 2 ماه پیش

خریدار قوطی و پروفیل

قوطی و پروفیل مبارکه و گیلان خریداریم.

میلگرد آجدار
10 بهمن، 1401 2 ماه پیش

خریدار میلگرد

میلگرد از سایز 10 تا 20 خریداریم.

تیرآهن (IPE)
10 بهمن، 1401 2 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن سایز 14 تا 20 خریداریم.

تیرآهن (IPE)
25 آبان، 1401 4 ماه پیش

خریدار تیراهن

خریدار تیر اهن از سایز 14 تا 24 از هر سایز یک ظرفیت با بهترین قیمت هستیم.

تیرآهن (IPE)
09 آبان، 1401 5 ماه پیش

خریدار تیراهن

خریدار تیراهن 14 و 16 و 18 هم سبک هم سنگین از هرکدام یک ظرفیت میباشیم.

میلگرد آجدار
09 آبان، 1401 5 ماه پیش

خریدار میلگرد

میلگرد میانه در سایز 14 و 16 به میزان 24 تن خریداریم.

ناودانی
09 آبان، 1401 5 ماه پیش

خریدار ناودانی

خریدار ناودانی 6 و 8 مجموعا 20 تن هستیم.

تیرآهن (IPE)
07 آبان، 1401 5 ماه پیش

خریدار تیراهن

تیراهن در سایز های 14 تا 20 خریداریم.

میلگرد آجدار
07 آبان، 1401 5 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد از سایز 10 تا 25 با قیمت مناسب میباشیم.

میلگرد آجدار
10 مهر، 1401 6 ماه پیش

خرید میلگرد

خریدار میلگرد میانه سایزهای ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ هستیم.

میلگرد آجدار
09 مهر، 1401 6 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد میانه سایزهای 14 و 16 و 18 هستیم.

تیرآهن (IPE)
21 خرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید تیر آهن

تیر آهن سایز 14 وو 16 و 18 ظرفیت ترجیحا کرج خریداریم

میلگرد آجدار
16 آبان، 1400 1 سال پیش

میلگرد میانه

خریدار میلگرد میانه سایز 14 و 16 یک ظرفیت هستیم.

×