حیدری لکی - 12617

نام :

حیدری لکی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12617

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،نظرآباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×