چت

محمدی (استاندارد ماشین) - 12592

نام :

محمدی

نام تجاری :

استاندارد ماشین

کد کاربری :

f24-12592

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

استاندارد ماشین تولید شافت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

تولید شافت دارند در خواست گرد آلیاژی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

تولید شافت

×