نام :

محمدی

نام تجاری :

استاندارد ماشین

کد کاربری :

f24-12592

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

استاندارد ماشین تولید شافت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید شافت

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید محمدی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید