محمدی (استاندارد ماشین) - 12592

محمدی

استاندارد ماشین

44%
جزئیات...
نام :

محمدی

نام تجاری :

استاندارد ماشین

کد کاربری :

f24-12592

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

استاندارد ماشین تولید شافت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

تولید شافت

×