مرتضی مقدادی (تجهیزات برودتی) - 12570

مرتضی مقدادی

تجهیزات برودتی

44%
جزئیات...
نام :

مرتضی مقدادی

نام تجاری :

تجهیزات برودتی

کد کاربری :

f24-12570

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید تجهیزات برودتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید تجهیزات برودتی

×