فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا

علیمردانی

50%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا (علیمردانی) - 12542

تولیدات و مصنوعات فلزی
16 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 16 آذر (کد : 32987)

فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا 🔸 خرید و فروش# ضایعات اهن # 🔸 تولید و خرید و فروش #قالب فلزی #بتن《 #تجهیزات ساختمانی #بتن 》 # #نو و #دست دوم #قالب فلزی#اسکافولد ( شوینگ ) آدرس انبار: تهران- آزادگان- احمدآباد مستوفی ☎️۰۲۱۵۶۷۱۲۶۱۱ ☎️۰۲۱۵۶۷۱۹۱۱۷

شمش
16 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار شمش 16 آذر (کد : 32986)

فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا 🔸 خرید و فروش# ضایعات اهن # 🔸 تولید و خرید و فروش #قالب فلزی #بتن《 #تجهیزات ساختمانی #بتن 》 # #نو و #دست دوم #قالب فلزی#اسکافولد ( شوینگ ) آدرس انبار: تهران- آزادگان- احمدآباد مستوفی ☎️۰۲۱۵۶۷۱۲۶۱۱ ☎️۰۲۱۵۶۷۱۹۱۱۷

قراضه (ضایعات)
16 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار قراضه (ضایعات) 16 آذر (کد : 32985)

فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا 🔸 خرید و فروش# ضایعات اهن # 🔸 تولید و خرید و فروش #قالب فلزی #بتن《 #تجهیزات ساختمانی #بتن 》 # #نو و #دست دوم #قالب فلزی#اسکافولد ( شوینگ ) آدرس انبار: تهران- آزادگان- احمدآباد مستوفی ☎️۰۲۱۵۶۷۱۲۶۱۱ ☎️۰۲۱۵۶۷۱۹۱۱۷

شمش
04 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار شمش 04 آبان (کد : 30065)

فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا تولید شمش 🔸 خرید و فروش# ضایعات اهن # 🔸 تولید و خرید و فروش #قالب فلزی #بتن《 #تجهیزات ساختمانی #بتن 》 # #نو و #دست دوم #قالب فلزی#اسکافولد ( شوینگ ) آدرس انبار: تهران- آزادگان- احمدآباد مستوفی ☎️02156712611 ☎️02156719117

تولیدات و مصنوعات فلزی
04 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 04 آبان (کد : 30064)

فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا 🔸 خرید و فروش# ضایعات اهن # 🔸 تولید و خرید و فروش #قالب فلزی #بتن《 #تجهیزات ساختمانی #بتن 》 # #نو و #دست دوم #قالب فلزی#اسکافولد ( شوینگ ) آدرس انبار: تهران- آزادگان- احمدآباد مستوفی ☎️02156712611 ☎️02156719117

قراضه (ضایعات)
04 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار قراضه (ضایعات) 04 آبان (کد : 30063)

فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا 🔸 خرید و فروش# ضایعات اهن # 🔸 تولید و خرید و فروش #قالب فلزی #بتن《 #تجهیزات ساختمانی #بتن 》 # #نو و #دست دوم #قالب فلزی#اسکافولد ( شوینگ ) آدرس انبار: تهران- آزادگان- احمدآباد مستوفی ☎️02156712611 ☎️02156719117

×