عباس زمان

فولاد پارسه هیراد

51%
نام :

عباس زمان

نام تجاری :

فولاد پارسه هیراد

کد کاربری :

f24-12537

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ورق گالوانیزه و روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید عباس زمان

مشاهده بیشتر