مجتبی محمدی (برشکاری محمدی) - 12536

مجتبی محمدی

برشکاری محمدی

44%
جزئیات...
نام :

مجتبی محمدی

نام تجاری :

برشکاری محمدی

کد کاربری :

f24-12536

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری فلزات تامین ورق گرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش ورق گرم

×