چت

اعلام موجودی فولاد فلات ساتراپ (صالحی) - 12510

نبشی
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 04 آبان (کد : 30166)

نبشی و ناودانی انبار تهران نبشی3 183000سبک نبشی4 183000سبک نبشی4 180000استاندارد نبشی5 178000 سبک نبشی6 178000سبک نبشی8 175000استاندارد-آسانسوری نبشی10 176000استاندارد-آسانسوری ناو6 183000 ناو8 183000 ناو10 183000 ناو12 183000 ناو14 185000 ناو16 185000 فروش غیر رسمی و رسمی 021-91004644

ورق گرم (سیاه)
04 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 آبان (کد : 30165)

ورق اکسین انبار تهران st37-a283 ورق8 6*2 ورق10 6*2 ورق12 6*2 ورق15 6*2 ورق20 6*2 ورق25 6*2 ورق30 6*2 ورق35 6*2 ورق40 6*2 ورق45 2*طول ورق50 2*طول ورق60 2*طول 021-91004644

ورق گرم (سیاه)
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 آبان (کد : 30163)

ورق مبارکه انبار تهرانst37 3 عرض1/5 4 عرض1/5 5 عرض1/5 6 عرض1/5 8 عرض1/5 10 عرض1/5 12 عرض1/5 15 عرض1/5 فروش به صورت رول و شیت 021-91004644

ورق گرم (سیاه)
28 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 مهر (کد : 29757)

ورق قطعات انبار تهران 8****230000 10****227000 12****227000 15****227000 021-91004644

نبشی
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 26 مهر (کد : 29657)

نبشی ظهوریان مشهد 3*2.5 182000 4*3 182000 5*3 182000 5*4 175000 5*5 175000 6*5 175000 8*7 175000 10*10 175000 بارگیری به صورت ترکیبی 021-91004644

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 مهر (کد : 29567)

فولاد فلات ساتراپ تهیه وتوزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی-ناودانی-ورق سیاه 02191004644

ناودانی
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 26 مهر (کد : 29566)

فولاد فلات ساتراپ تهیه وتوزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی-ناودانی-ورق سیاه 02191004644

نبشی
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 26 مهر (کد : 29565)

فولاد فلات ساتراپ تهیه وتوزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی-ناودانی-ورق سیاه 02191004644

×