چت

شاگردی (شیمی پژوهش) - 12471

نام :

شاگردی

نام تجاری :

شیمی پژوهش

کد کاربری :

f24-12471

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید دستگاه پانچ و لیزر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

خرید دستگاه پانچ و لیزر

×