نام :

شاگردی

نام تجاری :

شیمی پژوهش

کد کاربری :

f24-12471

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید دستگاه پانچ و لیزر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خرید دستگاه پانچ و لیزر

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید شاگردی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید