نام شرکت :

ارسیس فولاد

نام مدیر عامل :

عباسی

کد کاربری :

f24-12455

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02154774
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1385

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین کننده تمام مقاطع فولاد و اهن الات صنعتی و ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی ارسیس فولاد

مشاهده بیشتر