داود ابریشمی (آسا صنعت سیلک) - 12453

داود ابریشمی

آسا صنعت سیلک

44%
جزئیات...
نام :

داود ابریشمی

نام تجاری :

آسا صنعت سیلک

کد کاربری :

f24-12453

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع آهن آلات ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،کاشان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکاری

×