نام :

داود ابریشمی

نام تجاری :

آسا صنعت سیلک

کد کاربری :

f24-12453

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع آهن آلات ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،کاشان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پیمانکاری

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید داود ابریشمی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید