چت

آگهی های خرید اربابی - 12452

تولیدات و مصنوعات فلزی
17 مهر، 1400 3 سال پیش

خریدار بولت

خریدار بولت با طول 90 و با رزوه 13 سانت و خم 30 سانت همراه با دو مهره به مقدار 280 عدد هستیم.

×