حامد حسینی (سیم فلزی دی) - 12448

حامد حسینی

سیم فلزی دی

44%
جزئیات...
نام :

حامد حسینی

نام تجاری :

سیم فلزی دی

کد کاربری :

f24-12448

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده سیم ارماتور بندی . مفتول فنر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تامین کننده مفتول فنر و سیم مفتول

×