نام :

حامد حسینی

نام تجاری :

سیم فلزی دی

کد کاربری :

f24-12448

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده سیم ارماتور بندی . مفتول فنر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین کننده مفتول فنر و سیم مفتول

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید