چت

فرناز نصوحی (اصفهان فولاد) - 12430

نام :

فرناز نصوحی

نام تجاری :

اصفهان فولاد

کد کاربری :

f24-12430

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 36619520
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

03136629520

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

پروفیل

×