نام :

حسین رضا پالیز

نام تجاری :

ابزارفولاد

کد کاربری :

f24-12423

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

سوله سازی و سازهای فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید حسین رضا پالیز

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید