حسین رضا پالیز (ابزارفولاد) - 12423

حسین رضا پالیز

ابزارفولاد

45%
جزئیات...
نام :

حسین رضا پالیز

نام تجاری :

ابزارفولاد

کد کاربری :

f24-12423

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

سوله سازی و سازهای فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×