نام :

محمدرضا اشرفی

نام تجاری :

گروه آهن ثمین

کد کاربری :

f24-12414

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق سیاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران اهن مکان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی محمدرضا اشرفی

مشاهده بیشتر