نام :

احمد موسوی

نام تجاری :

اهن الات موسوی

کد کاربری :

f24-12412

وب سایت :

https://halabestan.com/

ایمیل :

-

تلفن : 02155534270
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ورق قلع

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران اهن مکان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02155534270

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

ورق قلع اندود درجه یک و دو

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی احمد موسوی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید احمد موسوی

مشاهده بیشتر