نام شرکت :

آریا صنعت خوزستان

نام مدیر عامل :

تزرجی

کد کاربری :

f24-12351

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آریا صنعت خوزستان تامین خرید و فروش انواع ضایعات کارخانجات کشور 09161115258

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آریا صنعت خوزستان

مشاهده بیشتر

درخواست خرید آریا صنعت خوزستان

مشاهده بیشتر