آگهی های خرید مهدی یوسفی - 12349

میلگرد آجدار
06 مهر، 1400 2 سال پیش

میلگرد آجدار

نیاز به یک بندیل میلگرد ۲۰ و یک بندیل میلگرد ۱۶ دارم .

×