نام شرکت :

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

نام مدیر عامل :

نیما آذری

کد کاربری :

f24-12324

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،نكا

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید